D?n Teagmh?l Linn

Ní dhéanann an tÚdarás Pinsean plé leis na nithe seo a leanas:

Pinsin Stáit /strong> – chun faisnéis a fháil faoi phinsin stáit, déan teagmháil le:

An Roinn Coimirce Sóisialaí Bóthar an Choláiste

Bóthar an Choláiste

Sligeach

F91 T384

Teil: 071 915 7100

Teil: 0818 200 400

Láithreán gréasáin: www.welfare.ie

Email: state.con@welfare.ie 

Cúrsaí cánach – chun faisnéis a fháil faoi chúrsaí cánach, déan teagmháil le:

An Rannóg um Sheirbhísí Airgeadais (Pinsin)

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Teach Ballaugh

73-79 Sráid an Mhóta Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PX37

Teil: (01) 738 36 36

Láithreán gréasáin: www.revenue.ie

An t?ar? Pinsean

Déan Teagmháil Linn

  Molaimid duit ini?hadh a dh?namh ar ? l?thre? gr?s?n m?bh?nn ceist agat toisc go bhf?dfadh s?go mbeadh an t-eolas at?uait ar f?l air cheana f?n.

  Mura bhfuil t?in ann teacht ar an eolas ar ? l?thre? gr?s?n, is f?dir le baill i sc?meanna pinsin, iontaobhaithe, fost?r? tionscal na bpinsean, an pobal i gcoitinne agus na me?n chumars?de fiosr?h? ginear?ta a dh?namh tr?? bhfoirm r-phoist.

  Seol r-phost chuig an ?ar? Pinsean leis an bhfoirm th?s

  T?gach r?mse a bhfuil (*) leis riachtanach

  Seoladh

  An tÚdarás Pinsean

  Teach Verschoyle

  28-30 Sráid an Mhóta Íochtarach

  Baile Átha Cliath 2

  D02 KX27

  Teileafón

  Teil: 01-6131900

  Íosghlao: 1890 656565

  Bíonn na línte teileafóin ar oscailt Luan go Déardaoin ó 9:00 r.n. go dtí 5:30 i.n., agus ar an Aoine ó 9:00

  R-phost

  Fiosrúcháin Ghinearálta:

  info@pensionsauthority.ie

  Fiosrúcháin Ghinearálta:

  media@pensionsauthority.ie