Fáilte go dtí an tÚdarás Pinsean

Déanann an tÚdarás scéimeanna pinsin ceirde, conarthaí iontaobhais blianachta scoir, agus Cuntais Coigiltis Scoir Phearsanta (PRSAnna) a rialáil in Éirinn.

Gheobhaidh tú réimse leathan ábhair eolais agus treorach ar ár láithreán gréasáin le cabhrú leat pinsin a thuiscint. Tá an t-eolas eagraithe faoi chúig phersona ar leith, a thabharfaidh cúnamh duit an t-eolas a bhaineann leatsa a aimsiú.

Is féidir teacht ar thacaíochtaí eile anseo i mBéarla chomh maith, mar shampla Do Phinsean a Thuiscint, An tÁireamhán Pinsin, Cáipéisí Nochta Samplacha, Ríomhfhoghlaim d’Iontaobhaithe agus an Lámhleabhar d’Iontaobhaithe. 

Cabhraíonn ár n-eolas agus ár dtreoir leo siúd a bhfuil baint acu le pinsin a bhainistiú, amhail iontaobhaithe, riarthóirí, fostóirí agus comhairleoirí, tuiscint a fháil ar na dualgais atá orthu de réir an Achta Pinsean agus cén chaoi iad a chomhlíonadh.

Mura n-éiríonn leat teacht ar an eolas a bhfuil tú sa tóir air nó má bhíonn ceist ar leith agat, ná bíodh aon drogall ort r-phost a chur chuig ár seirbhís fiosrúcháin ag info@pensionsauthority.ie